Temiz Bir Gelecek “Sıfır Atık”la Mümkün

Temiz Bir Gelecek “Sıfır Atık”la Mümkün

Dünyada çevre hassasiyetinin artmasına paralel olarak giderek daha fazla benimsenen sıfır atık kavramı sürdürülebilir bir döngüde, tüm atık malzemelerin diğer ürünler için kaynak olarak kullanabilmesini öngörüyor. Sıfır atık, ürünlerin yapısındaki zararlı içeriklerin azaltılması ve önlenmesi, kaynakların korunması, atıkların bertarafının, yani yakılması ve gömülmesinin önüne geçilmesini gerektirirken, aynı zamanda sistemli üretim ve geri kazanım süreçlerinin yönetilmesini kapsıyor. Sıfır atık uygulamalarıyla toprağa, suya ve havaya atık bırakılmayacağı için doğal yaşam ve insane tehdit oluşturan kirliliğin önüne geçmek mümkün olacak.

Son yıllarda tüm dünyada sıfır atık hedefine yönelik çalışmalar yaygınlaşıyor. Türkiye’de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2016-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı oluşturuldu. Bu plan kapsamında 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi, bu kapsamdaki uygulamaların öncelikle resmi kurumlar, yerel yönetimler ve sonrasında tüm Türkiye’de yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakılması için sıfır atık prensibi hedef alınmalı ve entegre bir yaklaşımla atıkların yönetimi ve geri dönüşümü sağlanmalıdır. Çöpüne Sahip Çık Vakfı sürdürülebilir kaynak kullanımı ve temiz bir gelecek için büyük önem taşıyan sıfır atık çalışmalarını destekliyor.

Sıfır Atık Projesi hakkında daha detaylı bilgi almak için:

http://sifiratik.csb.gov.tr/