Bitkisel Atık Yağları Ne Yapmalıyım?

Bitkisel Atık Yağları Ne Yapmalıyım?

Bitkisel Atık Yağ Nedir?

Tüm bitkisel yağların belli bir kullanım süresi vardır. Bunların özellikle kızartma için kullanımı yağın içeriğini değiştirerek doğal halini kaybetmesine ve artık kullanılamayacak hale gelmesine neden olur. Sağlık açısından kullanılamaz hale gelmiş kızartma yağları, son kullanma tarihi geçmiş bitkisel yağlar ve büyük miktarda yağ içeren yemek artıkları bitkisel atık yağ sınıfına girer.

Bitkisel atık yağların zararları nelerdir?

Bitkisel yağların kızartma için uzun süre kullanılması yağın insan sağlığına zararlı hale gelmesine neden olur. Bu durum çeşitli sağlık sorunlarına (mide ve kolon kanseri gibi hastalıklar, kalp ve damar sistemi rahatsızlıkları) neden olabilir.

Bitkisel yağları kullandıktan sonra lavabo ya da klozete dökmek kanalizasyon sistemini tıkar ve taşmalara neden olduğu gibi atık su arıtma tesislerinin de zarar görerek işletme maliyetlerinin artmasına ve arıtılmış suyun kalitesinin düşmesine neden olur.

Atık suların içindeki kirliliğin %25’ini atık yağlar oluşturmaktadır. 1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kullanılmaz hale getirir.

Su üzerinde bulunan bu atık yağ tabakası yüzünden su, havadaki oksijeni alamaz ve bu durum başta balıklar olmak üzere su canlılarının ölümüne neden olur.

Atık yağları ne yapmalıyım?

  • Atık yağ toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe asla dökülmemelidir.
  • Herhangi bir kimyasal ya da benzeri maddeler ile karıştırılmamalıdır.
  • Hava kirliliğine neden olacağından soba ve kazanlarda yakılmamalıdır.
  • Düzgün, sızdırmayacak kapaklı bir kap içinde biriktirilerek en yakın atık yağ toplama noktasına ücretsiz olarak teslim edilmelidir.


Geri dönüşüme yollanan atık yağlar ne yapılır?

Ülkemizde bitkisel atık yağlar, bakanlığın vermiş olduğu çevre lisansına sahip tesislerce geri dönüşüme kazandırılmaktadır. Bu tesisler bitkisel atık yağları yarı mamul veya ürün olarak geri dönüştürüp tekrar kullanıma kazandırmakta, böylece bunların çevreye vereceği zararları engellemektedir.

Bitkisel atık yağlar külçe sabun, kimya sanayisinde kullanılan hammaddelere ve ayrıca biyodizele dönüştürülmektedir.