Çevre temizliğini nasıl yaparım?

Amacımız nedir?

 • Gönüllü takım çalışma yoluyla toplumun ortak kullanımına açık alanların temizliğini sağlamak.
 • Çalışma sırasında çevrede bulunan, ortak kamusal alandan yararlanan kişilerin farkındalığının artmasına ve davranış dönüşümüne katkıda bulunmak.

Neden çevre temizliği yapıyoruz?

Gönüllü katılımla gerçekleştirdiğimiz çevre temizliği etkinliklerinin amacı başkaları tarafından çevreye atılan çöpleri toplayarak çevre temizliği yapmaktan ziyade etkinlik yoluyla çevredekilerin dikkatlerinin çekilmesi ve farkındalıklarının artırılması.

Sorumlu bireylerin sorumsuz davrananların kirlettiği yerleri temizlemesi sürdürülebilir bir çözüm olmadığından temizlik etkinliklerinde verilecek mesaj çevre temizliğinin her bireyin sorumluluğu olduğudur.

Çevre temizliğini nerelerde yapıyoruz?

Çevre temizliğini insanların yoğun olarak kullandığı ortak alanlarda, insanların bizleri görerek konu üzerinde düşünmesini sağlamak ve çevreyi kirletmemelerini teşvik etmek amacıyla bu alanların olabildiğince kalabalık olduğu zamanlarda yapıyoruz.

 • Sahiller ve kumsallar
 • Piknik ve mesire alanları
 • Parklar ve bahçeler
 • Kent meydanları ve ana caddeler

Çevre temizliğini nasıl yapıyoruz?

 • Temizlik yapacağımız alanı belirledikten sonra mümkünse bu alanın bağlı olduğu yerel yönetimi bilgilendiriyor, toplayacağımız çöpleri atabileceğimiz konteyner ya da toplama noktalarını öğreniyoruz.
 • Temizlik yapacağımız alanda insanların en çok dikkatini çekebilecek zamanı belirleyerek gönüllülere davet yapıyoruz.
 • Katılacak olan gönüllü sayısına uygun kalın ve dayanıklı büyük boy çöp poşetleri ve temizlik eldivenleri ediniyoruz. Bunları belediyelerden alabileceğimiz gibi kendi olanaklarımızla da temin edebiliriz. Hijyen açısından mutlaka eldiven kullanıyoruz.
 • Cam ve keskin kenarlı metaller gibi kesici ve tehlike arz eden maddelere elimizi sürmüyoruz.
 • Organik atıklar, yemek artıkları gibi hijyen açısından tehlike oluşturabilecek olan atıklara el sürmüyor, bunlarla karışmış olan diğer atıkları de toplamıyoruz.
 • Yerdeki çöpleri toplarken aynı zamanda çevredekilerin de kendi çöplerini toplamalarını ve alandan ayrılırken çöpe atmalarını ya da yanlarında götürmelerini teşvik ediyoruz.
 • Temizlik etkinliklerine katılan küçük çocukları asla kendi hallerine bırakmıyor, her zaman bir yetişkinle birlikte tehlikeli olmayacak şeyleri toplamalarını sağlıyoruz.
 • Etkinliğimiz sırasında fotoğraf çekimi ile çalışmalarımızı belgeliyor, olabildiğince fazla insana mesajımızı ulaştırmak için sosyal medyada yayınlıyoruz.
 • Topladığımız çöpleri poşetlerin ağzını sıkıca kapatarak en yakındaki çöp konteynerlerine atıyor ya da belediyenin bize gösterdiği yere koyuyoruz. Bu poşetleri asla alanda ortalıkta bırakmıyoruz.

Çöpüne Sahip Çık Vakfı’nın Kuruluş Amacı

Çöpüne Sahip Çık Vakfı, çöp üretiminin en aza indirgenmesi ve üretilen çöpün doğru yere atılması yönünde toplumda davranış dönüşümü sağlamak, bu yolla daha temiz bir çevre ve yaşam alanı oluşturulmasına katkıda bulunmak misyonuyla 2015 yılında kurulmuştur.

Vakıf bu misyonunu yerine getirmek üzere farkındalık ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmekte, model uygulama ve projeler geliştirmekte ve yerel yönetimler karar vericiler nezdinde savunu çalışmaları yapmaktadır.

Neden “Çöpüne Sahip Çık”?

Dünyada her yıl yaklaşık 2,2 milyar ton çöp üretilmekte ve bunun büyük bölümü geri dönüşüme yollanmak yerine çevreye bırakılmaktadır. Dünyada ve Türkiye'de üretilen çöple ilgili veriler:

 • Her yıl 1 trilyon naylon poşet kullanıyoruz.
 • Yılda 6 trilyon sigara izmariti atıyoruz.
 • Satın aldığımız şeylerin %90’ından fazlasını 6 ay içinde çöpe atıyoruz.
 • Türkiye’de 2016 yılında; ürettiğimiz çöp miktarı 32 milyon ton.
 • Ürettiğimiz toplam çöpün %90’ı depolama alanlarında bertaraf edilmiş, yalnızca %10’u geri dönüşüme tabi tutulmuştur.
 • Türkiye’nin 2023 hedefleri kapsamında toplam atık içerisindeki geri dönüşüm oranının %35’e yükseltilmesi hedefleniyor.